Chủ đầu tư Sun Group cập nhật tiến độ xây dựng tháng 05/2021 sản phẩm Shophouse The Center thuộc phân khu thấp tầng dự án Sun Grand City Hillside Residence của chúng tôi tại Nam Phú Quốc.

Quý khách có thể tham khảo chi tiết hơn về sản phẩm vui lòng xem tại.

Tiến độ xây dựng Shophouse The Center thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence tháng 05 2021

Tiến độ xây dựng Shophouse The Center thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence tháng 05 2021

Tiến độ xây dựng Shophouse The Center thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence tháng 05 2021

Tiến độ xây dựng Shophouse The Center thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence tháng 05 2021

Tiến độ xây dựng Shophouse The Center thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence tháng 05 2021

Tiến độ xây dựng Shophouse The Center thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence tháng 05 2021

Tiến độ xây dựng Shophouse The Center thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence tháng 05 2021

Tiến độ xây dựng Shophouse The Center thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence tháng 05 2021

Tiến độ xây dựng Shophouse The Center thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence tháng 05 2021

Tiến độ xây dựng Shophouse The Center thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence tháng 05 2021

Tiến độ xây dựng Shophouse The Center thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence tháng 05 2021

Tiến độ xây dựng Shophouse The Center thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence tháng 05 2021

Tiến độ xây dựng Shophouse The Center thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence tháng 05 2021

Tiến độ xây dựng Shophouse The Center thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence tháng 05 2021

Tiến độ xây dựng Shophouse The Center thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence tháng 05 2021

Tiến độ xây dựng Shophouse The Center thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence tháng 05 2021

Tiến độ xây dựng Shophouse The Center thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence tháng 05 2021

Tiến độ xây dựng Shophouse The Center thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence tháng 05 2021