Tập đoàn Sun Group cập nhật tiến độ xây dựng tháng 05/2020 các dự án hiện đang phát triển tại khu vực Nam Đảo Phú Quốc. Với mong muốn mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng, trường tồn theo thời gian.

Melodia Boutique Shophouse Bãi Kem

Tiến độ xây dựng Melodia Boutique Shophouse Bãi Kem tháng 05/2020

Tiến độ xây dựng Melodia Boutique Shophouse Bãi Kem tháng 05/2020

Tiến độ xây dựng Melodia Boutique Shophouse Bãi Kem tháng 05/2020

Tiến độ xây dựng Melodia Boutique Shophouse Bãi Kem tháng 05/2020

Sun Premier Village Kem Beach Resort

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Kem Beach Resort tháng 05/2020

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Kem Beach Resort tháng 05/2020

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Kem Beach Resort tháng 05/2020

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Kem Beach Resort tháng 05/2020

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Kem Beach Resort tháng 05/2020

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Kem Beach Resort tháng 05/2020

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Kem Beach Resort tháng 05/2020

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Kem Beach Resort tháng 05/2020

Sun Premier Village Primavera

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 05/2020.

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 05/2020.

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 05/2020.

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 05/2020.

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 05/2020.

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 05/2020.

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 05/2020.

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 05/2020.

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 05/2020.

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 05/2020.

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 05/2020.

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 05/2020.

Sun Grand City New An Thới

Tiến độ xây dựng Sun Grand City New An Thới Nam Phú Quốc tháng 05/2020

Tiến độ xây dựng Sun Grand City New An Thới Nam Phú Quốc tháng 05/2020

Tiến độ xây dựng Sun Grand City New An Thới Nam Phú Quốc tháng 05/2020

Tiến độ xây dựng Sun Grand City New An Thới Nam Phú Quốc tháng 05/2020

Tiến độ xây dựng Sun Grand City New An Thới Nam Phú Quốc tháng 05/2020

Tiến độ xây dựng Sun Grand City New An Thới Nam Phú Quốc tháng 05/2020

Tiến độ xây dựng Sun Grand City New An Thới Nam Phú Quốc tháng 05/2020

Tiến độ xây dựng Sun Grand City New An Thới Nam Phú Quốc tháng 05/2020